Συμμετοχή Ομάδας Κυβερνοάμυνας στην Άσκηση «MilCERT Interoperability Conference - MIC2021» - e-Στρατόπεδο

ΤΩΡΑ:

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Συμμετοχή Ομάδας Κυβερνοάμυνας στην Άσκηση «MilCERT Interoperability Conference - MIC2021»

national-guard

Το τριήμερο από 16 έως 18 Φεβρουαρίου 2021, η Ομάδα Κυβερνοάμυνας της Διοίκησης Επικοινωνιών Πληροφορικής και Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΦ, συμμετείχε στην άσκηση «MIC-2021» η οποία οργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας σε συνεργασία με την εταιρία CybExer Technologies. Στην εν λόγω άσκηση συμμετείχαν 19 κράτη μέλη της ΕΕ και εξασκήθηκαν στην από κοινού αντιμετώπιση, σε πραγματικό χρόνο, προκλήσεων που άπτονται περιπτώσεων κυβερνοάμυνας.


Ειδικότερα, ο σκοπός της άσκησης ήταν η συνεργασία των Στρατιωτικών Ομάδων Ετοιμότητας και Έκτακτης Ανάγκης  (ΜilCERT) στη ανάπτυξη των διαδικασιών  και των δεξιοτήτων για τον εντοπισμό, τον μετριασμό και την απόκρουση κυβερνοεπιθέσεων. Η άσκηση διεξάχθηκε με προσομοίωση, η οποία μεταξύ άλλων εστιάστηκε σε στρατιωτικό περιβάλλον το οποίο περιλάμβανε σύστημα ελέγχου drones καθώς και επίγειους δορυφορικούς σταθμούς. 

     
Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, σημείωσε κατά την παρακολούθηση της έναρξης της άσκησης, ότι η συμμετοχή του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς σε παρόμοιου είδους ασκήσεις αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμφανίζονται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκομένων για την αναβάθμιση της επαγγελματικής τους κατάρτισής, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ικανότητας του προσωπικού της ΕΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου